Loading color scheme

Revize tlakových zařízení

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

V oblasti revizí vyhrazených tlakových zařízení nabízíme kompletní servis. Revize provádíme ve všech typech objektů (výrobních, administrativních, vzdělávacích, bytových). Nabízíme odstranění závad zjištěných při revizích, i sledování lhůt pro následné periodické revize.

TERMÍNY A TERMÍNY REVIZÍ

Druh revize Termín
Výchozí revize TNS před uvedením do provozu
První provozní revize do 14 dní po uvedení do provozu
Provozní revize TNS 1x za rok
Vnitřní revize TNS 1x za 5 let
Zkouška těsnosti 1x za 5 let nebo po otevření tlakového celku
Tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
Přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky


Školení a dokumentace TNS
- vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluh tlakových nádob
- školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen
- příprava na zkoušky TIČR pro topiče středotlakých kotlů
- kompletní zpracování provozní dokumentace včetně zpracování "Místního provozního řádu"

 

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.


Pro účely této vyhlášky se rozumí kotelnou:
objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05MPa
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa, popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu
3. plynový

Kategorie kotelen:
- kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
- kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
- kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

TERMÍNY PROHLÍDEK

Druh
Termín
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 1x za rok
Přezkoušení obsluhy nízkotlaké kotelny 1x za 5let


Provedeme kompletní zpracování provozní dokumentace včetně zpracování
"Místního provozního řádů nízkotlaké kotelny"

 

Objednat revizi tlakového zařízení můžete také prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:
Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána a kopii jsme poslali na vámi zadaný email. Něco se pokazilo, zkuste to prosím později. Prosím, potvrďte, že nejste robot prostřednictvím Captcha.

Oblast působení firmy - do cca 70 km

 
mapa pusobnosti
 
Protože chceme všem zákazníkům poskytnout 100% kvalitu služeb, musíme Vás upozornit, že naše základna v Mokrých Lazcích mezi Opavou a Ostravou provádí montáže pouze ve výše uvedených okresech, kde jsme schopni garantovanou kvalitu zabezpečit.