Loading color scheme

Revize plynových zařízení

Provádění revizí a kontrol řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za provádění revizí a kontrol plynových zařízení, jejich bezpečný provoz podle zákona č. 458/ 2000 Sb., § 62 od. 2, zodpovídá jeho uživatel (majitel). Povinnost uživatele (majitele) je udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

více >>

Revize tlakových zařízení

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

více >>

Revize F - plynů

Periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle nařízení ES 517/2014 a zákona 73/2012 Sb., vč. vedení evidenční knihy zařízení.

Podle platné legislativy nařízení EK č. 517/2014 je povinnost provozovatele provádět revize chladícím zařízení a tepelných čerpadel v pravidelných intervalech vycházejících podle celkového GWP (Potenciál globálního oteplování) chladícího zařízení. 

více >>

Servis tepelných čerpadel

Nabízíme servisní prohlídky tepelných čerpadel vzduch-voda a revizi chladících okruhů dle nařízení EK č. 517/2014

více >>

Oblast působení firmy - do cca 70 km

 
mapa pusobnosti
 
Protože chceme všem zákazníkům poskytnout 100% kvalitu služeb, musíme Vás upozornit, že naše základna v Mokrých Lazcích mezi Opavou a Ostravou provádí montáže pouze ve výše uvedených okresech, kde jsme schopni garantovanou kvalitu zabezpečit.