Loading color scheme

Revize plynových zařízení

Provádění revizí a kontrol řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za provádění revizí a kontrol plynových zařízení, jejich bezpečný provoz podle zákona č. 458/ 2000 Sb., § 62 od. 2, zodpovídá jeho uživatel (majitel). Povinnost uživatele (majitele) je udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

více >>

Servis plynových kotlů

Pravidelný servis (revize) kotlů je správným krokem k bezproblémovému provozu plynových kotlů. Topné systémy, jejichž hlavní součástí plynové kotle jsou, vyžadují pravidelnou údržbu a servis. Zanedbané revize kotlů a opravy kotlů mohou vést nejen k vyšší spotřebě, ale také ke zvýšení poruchovosti. Pravidelný plynoservis plynový kotlů doporučují i samotní výrobci. Doba mezi jednotlivými kontrolami by měla byt maximalně 12 měsíců.

více >>

Revize tlakových zařízení

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

více >>

Servis tepelných čerpadel

Stránka se připravuje!

více >>

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

více >>

Oblast působení firmy - do cca 70 km

 
mapa pusobnosti
 
Protože chceme všem zákazníkům poskytnout 100% kvalitu služeb, musíme Vás upozornit, že naše základna v Mokrých Lazcích mezi Opavou a Ostravou provádí montáže pouze ve výše uvedených okresech, kde jsme schopni garantovanou kvalitu zabezpečit.