Loading color scheme

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Pro účely této vyhlášky se rozumí kotelnou:
objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05MPa
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa, popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu
3. plynový

Kategorie kotelen:
- kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
- kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
- kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

TERMÍNY PROHLÍDEK

Druh
Termín
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 1x za rok
Přezkoušení obsluhy nízkotlaké kotelny 1x za 5let


Provedeme kompletní zpracování provozní dokumentace včetně zpracování
"Místního provozního řádů nízkotlaké kotelny"

Oblast působení firmy - do cca 70 km

 
mapa pusobnosti
 
Protože chceme všem zákazníkům poskytnout 100% kvalitu služeb, musíme Vás upozornit, že naše základna v Mokrých Lazcích mezi Opavou a Ostravou provádí montáže pouze ve výše uvedených okresech, kde jsme schopni garantovanou kvalitu zabezpečit.