Loading color scheme

RD Ostrava - Kondenzační kotel, zplyňovací kotel, akumulační nádrže, vytápění