Loading color scheme

Vsaďte na spolehlivost!

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti technických zařízení budov (TZB), a to především v oblastech vytápění, vodoinstalací a kanalizací, plynových zařízení, klimatizací, solárních systémů a tepelných čerpadel. Tyto činnosti provádíme nejen na území Moravskoslezského kraje, ale i po celé České republice.

Naše služby nabízíme i v projektech „Nová zelená úspora“ (NZÚ) a „Kotlíková dotace“. Při montážích v rámci těchto dotovaných projektů je nutná profesní kvalifikace dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; jejichž jsme držiteli. Naše profesní kvalifikace k montážím obnovitelných zdrojů energie (OZE) se vztahuje na montáže solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

V rámci našich činností, provádíme revize plynových zařízení, tlakových nádob a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen. Tyto revize provádíme včetně zpracování provozních dokumentací a školení obsluh. Revize provádíme nejen na námi realizovaných zakázkách.

Součástí našich služeb je zajištění všech stupňů projektové dokumentace v oblastech vytápění, vzduchotechniky a zdravotechniky. Projektovou dokumentaci zpracováváme pro novou výstavbu, rekonstrukce a zároveň pro dotační tituly (NZÚ, kotlíkové dotace). Tato dokumentace je prováděna na základě autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

POTŘEBUJETE SLUŽBY V OBLASTI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV? VYUŽIJTE KOMPLEXNOSTI NAŠICH SLUŽEB!

Zkušenosti

V oboru pracujeme už více než 20 let a zkušenosti, které jsme za tu dobu získali uplatňujeme v naší práci

Kvalita

Používáme pouze certifikované pracovní postupy a kvalitní materiál předních výrobců

Rychlost

Vaše požadavky vnímáme jako prioritní a snažíme se je vyřídit co nejrychleji

NAŠE NABÍDKA

V oblasti TZB nabízíme tyto specializace:

Oblast působení firmy - do cca 70 km

 
mapa pusobnosti
 
Protože chceme všem zákazníkům poskytnout 100% kvalitu služeb, musíme Vás upozornit, že naše základna v Mokrých Lazcích mezi Opavou a Ostravou provádí montáže pouze ve výše uvedených okresech, kde jsme schopni garantovanou kvalitu zabezpečit.