Loading color scheme

Plynové kondenzační kotle

Kondenzační technika využívá nejen teplo, které vzniká přímo při spalování plynu, ale také teplo obsažené ve spalinách, které u běžných kotlů uniká nevyužité komínem. Kondenzační kotle téměř úplně odebírají teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměňují na výhřevné teplo. K tomuto účelu jsou kondenzační kotle vybaveny výměníky tepla, které spaliny před odvodem do komína natolik ochladí, že vodní pára, která je v nich obsažená, cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do topného systému.

S touto technologií dosahují kondenzační kotle normovaného stupně využití až 98 % a jejich provoz mimořádně šetří energii. Tento funkční princip nešetří pouze cennou energii, ale prostřednictvím výrazně redukovaných emisí CO2 chrání i životní prostředí.

kond kotel

Více informací: Vytápění plynem